Instalatorstwo Elektryczne

Instalacje elektryczne wykonane przez doświadczonych elektryków

Systemy automatyki oraz instalacji inteligentnych.

Wykonujemy zarówno proste systemy automatyki domowej, jak i przemysłowej oraz bardziej złożone w postaci systemów instalacji inteligentnych.

Do prostych systemów automatyki (niezintegrowanych) należą m.in. :

 • sterowanie rolet i markiz
 • sterowanie oświetleniem za pomocą: przycisków bistabilnych, programatorów czasowych etc.
 • sterowanie ogrzewaniem
 • sterowanie silnikami do różnych zastosowań z np. wyłącznikami ciśnieniowymi.

Tego typu elementy automatyki, można również zintegorwać i stworzyć system inteligentnej instalacji budynku.

Rys. 1 Przykładowy schemat połączenia inteligentnej instalacji grzewczej

Nasza firma wykonuje instalacje tego typu przy pomocy magistrali EIB/KNX. Uzasadnieniem wyboru tego systemu jest przede wszystkim niezawodność działania, odporność na awarię, czy wysoka jakość komponentów.

Dzięki tym zaletom użytkownik nie jest narażony na koszty konserwacji i serwisu oraz czerpie przyjemność z użytkowania instalacji. Dodatkowym plusem jest minimalizacja kosztów poboru energii, które znaczenie maleją przy zastosowaniu rozwiązań inteligentnych.

Rys. 2 Realizacja sterowania ogrzewaniem instalacji inteligentnej.

Możliwości instalacji inteligentnej

W sposób kompleksowy możemy sterować:

 • oświetleniem
 • ogrzewaniem
 • wentylacją i klimatyzacją
 • urządzeniami gospodarstwa domowego
 • kontrolą dostępu
 • telewizją przemysłową
 • pracą żaluzji i markiz
 • zarządzaniem energii
 • instalacją alarmową

Dzięki zintegrowaniu instalacji możemy w łatwy sposób sterować ogrzewaniem, czy instalacją alarmową. Uzyskujemy ogrom możliwości uzależnienia np otwarcia rolet od poziomu natężenia światła na zewnątrz, lub jego zamknięcia jeżeli poziom prędkości wiatru jest zbyt duży.

Rys. 3 Przewód magistralny EIB/KNX, wykorzystywany przy połączeniach instalacji sterującej.

Kolejnym przykładem dobrego wykorzystania możliwości systemów inteligentnych jest np. wyłączenie ogrzewania w przypadku np. otwarcia okna w domu i ponownego załączenia po zamknięciu lub automatycznego obniżenia temperatury w budynku po wyjściu ostatniego pracownika z budynku (poprzez np. zastosowanie kontoli dostępu).

Dobrze zaprojektowana Instalacja inteligentna jest w stanie zaskoczyć nawet złodzieja, możliwością np. w przypadku naruszenia strefy zewnętrznej alarmu zgasić całe oświetlenie wewnątrz budynku, równocześnie załączając całe oświetlenie zewnętrzne wokół budynku.

Zaprogramowane przyciski, lub panele sterownicze założone w pomieszczeniach w przyszłości mogą zmieniać swoją funkcję i być dowolnie przeprogramywowane nawet poprzez użytkownika.

Rys. 4 Przycisk 8-klawiszowy z wyświetlaczem umożliwiąjący użytkownikowi łatwe sterowanie zdarzeniami.

Działanie systemu realizowane jest za pomocą specjalnych urządzeń wykonawczych tzw. aktorów instalowanych w rozdzielnicach elektrycznych jak na zdjęciu poniżej.

Rys. 5 Urządzenia wykonawcze instalacji inteligentnej, montowane w rozdzielnicy elektrycznej.