Instalatorstwo Elektryczne

Instalacje elektryczne wykonane przez doświadczonych elektryków

Wykonywanie pomiarów elektrycznych

Wykonujemy szeroki zakres pomiarów elektrycznych, wyniki analizujemy zestawiając w protokoły pomiarowe oraz jeżeli jest taka potrzeba - informujemy właściciela, użytkownika o krokach, jakie powinnien wykonać by instalacja pracowiła w sposób prawidłowy.

Rys. 1 Miernik wykorzystywany do pomiarów nateżenia oświetlenia.

Przede wszystkim firma zajmuje się pomiarami eksploatacyjnymi instalacji budynków. W/w pomiary obejmują pomiar:

  • impedancji pętli zwarcia
  • rezystacji izolacji
  • zadziałania wyłącznika różnicowo - prądowego RCD
  • natężenia oświetlenia
  • rezystywności uziemienia instalacji odgromowej
Rys. 2 Wykonywanie pomiarów natężenia oświetlenia na korytarzu.
Rys. 3 Uniwersalny miernik instalacji elektrycznych.

Wykonujemy także pomiary:

  • ciągłości przewodów ochronnych
  • zużycia energii elektrycznej
  • jakości energii elektrycznej : pomiar wskaźnika THD napięcia i prądu,
  • jakości parametrów sieci informatycznych 5 i 6 kategorii.
Rys. 4 Przygotowanie do pomiarów natężenia oświetlenia
Rys. 5 Wykonywanie pomiarów jakości sieci strukturalnej budynku