Instalatorstwo Elektryczne

Instalacje elektryczne wykonane przez doświadczonych elektryków

Polityka Prywatności

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej www.instalatorstwo-elektryczne.com.pl i jej subdomen, oraz jej podstron.

Administratorem strony jest Marek Świątek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Instalatorstwo Elektryczne i Pomiary Kontrolne Marek Świątek” z siedzibą w Poznaniu, ul. Kosowska 6, kod pocztowy 60-464, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący się numerem NIP 781 101 25 78.

Kontakt z administratorem możliwy pod pod adresem e-mail marek_swiatek@poczta.onet.pl .

§1 Definicje

 • 1.Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
  • a) Administrator – Marek Świątek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Instalatorstwo Elektryczne i Pomiary Kontrolne Marek Świątek” z siedzibą w Poznaniu, ul. Kosowska 6, kod pocztowy 60-464, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący się numerem NIP 781 101 25 78,
  • b) Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.instalatorstwo-elektryczne.com.pl .
  • c) Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.

§2 Dane osobowe

 • 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, takich jak newsletter, jeżeli takie formy komunikacji są dostępne na Stronie.
 • 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 • 3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularzy, przetwarzane są w celu informacji o nowościach, promocjach i produktach pochodzących od właściciela Strony.
 • 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 • 5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
 • 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 • 7. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 • 8. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • a) prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • b) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • c) prawo do przenoszenia danych,
  • d) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora
 • 9. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  • a) Globtel Internet Szymon Hersztek, ul. Matecznikowa 2/1, 80-126 Gdańsk NIP: 957-080-47-86 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze.

§3 Pliki cookies

 • 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 • 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing, odzyskiwanie porzuconych koszyków) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 • 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
 • 4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

§4 Inne technologie

 • 1.Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:
  • a) piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,
  • b) kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony.

§5 Logi serwera

 • 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
 • 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 • 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 • 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 • 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.