Instalatorstwo Elektryczne

Instalacje elektryczne wykonane przez doświadczonych elektryków

Systemy ochrony przeciwprzepięciowej i odgromowej

Nasza firma zajmuje się wykonywaniem instalacji odgromowych oraz systemami ochrony przeciwprzepięciowej w szerokiem zakresie.

Rys. 1 Realizacja instalacji wyrównania potencjałów, tutaj instalacji grzewczej budynku biurowego.

Korzystamy z sprawdzonych rozwiązań technicznych, które pozwalają na to by wykonać całą instalację w sposób estetyczny i dający pełne bezpieczeństwo użytkownikom przed porażeniem prądowym oraz urządzeniom elektrycznym przed znieszczeniem.

Rys. 2 Moduł ochrony przeciwprzepięciowej stosowany do ochrony wewnętrznej instalacji elektrycznej.

Wykonujemy systemy:

  • ochrony przeciwprzepięciowej instalacji zasilających
  • wyrównywania potencjałów
  • uziemień
  • zwodów i przewodów odprowadzających
  • pomiarowe
  • ochrony techniki teleinformatycznej
Rys. 3 Zabezpieczenie nadbudówek dachowych, w tym przypadku klimatyzatorów.
Rys. 4 Wykonane doprowadzenia zwodu odgromowego.

Wszystkie prace zarówno na etapie planowania jak i wykonastwa, wykonywane są wg aktualnych norm i zaleceń. Rozwiązania stosowane przy wykonywaniu instalacji są dopasowane do typu obiektu i wymagań jakie musi spełnić.

Rys. 5 Poprowadzenie zwodów pionowych przy zastosowaniu uchwytów rynnowych.
Rys. 6 Prace łączeniowe instalacji odgromowej.

Instalacje systemów zwodów odprowadzających wykonujemy zarówno na dachach płaskich jak i spadzistych.

Rys. 7 Instalacja odgromowa zabezpieczająca nadbudówki na dachach płaskich.

Gwarantujemy wykonanie pomiarów wartości rezystwności gruntu oraz innych wymaganych pomiarów przed ukończeniem instalacji.

Rys. 8 Prace przy wbijaniu uziemień pionowych (pilonów) w ziemię.
Rys. 9 Montaż puszek doziemnych umożliwiających dostęp do połączeń instalacji odgromowej.